2011-06-21 VSGF/JAIK – Torpa AIS 1 – 4

VSGF/JAIK – Torpa AIS 1-4 (0-2)

 

20110621, Fotboll, VSGF/JAIK - Torpa AIS 20110621, Fotboll, VSGF/JAIK - Torpa AIS 20110621, Fotboll, VSGF/JAIK - Torpa AIS


Läs mer på VSGF.nu ==>>