2022-06-08 H22 Sara Klang

Ikväll bjöd H22 och Ikea Festival på skön musik av Sara klang

Ikea har återkommande konserter på H22 området i Oceanhamnen.